Double-click to start typing
Double-click to start typing
Double-click to start typing
Double-click to start typing

Iffit QFotojournalist

Subtitle

Oppdrag

BIlbelte kampanje for Statens vegvesen rettet mot barnefamilier (Vinter 2017)

Statens Vegvesen bar Iffit ta bildene til deres nye bilbeltekampanje rettet mot barnefamilie. Det ble en morsom opplevelse. Kampanjen skal stiles ut i 2018. 

Oppdrag for EMI - OXLO Champions, Høst 2017

EMI - Enhet for mangfold og inkludering tok kontakt med Iffit og spurte henne om å diskutere noen ideer til en utstilling om ungdom i hovedstaden. Resultatet ble en utstilling med bilder av stolte og ambisiøse Oslo ungdom som gjør noe aktiv for sitt lokalt miljø. Denne utstilling er nå på rundreise over hele Norge i regi av EMI.
Iffit både intervjuet og tok bildene av intervjuobjektene. 

Oppdrag: Videokampanje for Rødekors og TV-aksjonen

TV-aksjonen og Røde Kors ba Iffit Qureshi lage en video som kunne brukes i forbindelse med tv-aksjonen. Resultatet ble en rørende video samt intervju med Sven Mollekleiv.

Bilbelte Kampanje for Statens vegvesen, Høst 2016

Statens vegvesen tok kontakt med Iffit Qureshi og ba henne lage en ny og mangfoldig versjon av deres Bilbelte kampanje. Qureshis bilder vekket oppmerksomhet og fikk landsdekkende mediaooppmerksomhet. Utstillingen kan sees på Risløkka trafikkstasjon, Oslo.

Lørenskog, sommer 2016

Iffit ble spurt av Lørenskog kommune og Flyktning- og innvandrertjenesten om å lage en utstilling med fokus på mangfold. Fokuset er nesten alltid på tall istedenfor de historiene og bagasjen folk kommer med når de flytter til en ny kommune.  Gjennom denne utstillingen ble folk kjent med folks personlige historier og Iffit har levert det hun alltid gjør: kvalitetsbilder som er nære og personlige, samt intervjuer som trekker på hjertestrengene.

Matthallen AS vår 2016

Hjemmet vinter/vår 2016

Jeg reiste rundt en del av Norge for å dekke historiene til enkelt mennesker for bladet Hjemmet. 

Historiene og bildene ble delt i tre forskjellige utgaver av bladet.

Aftenposten høst/vinter 2015

I host/vinter 2015 inviterte Aftenposten Iffit Qureshi til å dele sine noen av historiene fra Humans of Oslo i en egen spalte om folk som bor i hovedstaden. Resultatet ble noen rørende historier og responsen fra lesere var bare positiv. En lege i Oslo skrev til Iffit "en av mine pasientene hadde selvmordstanker, hun har slet lenge. Jeg viste henne historien du delte i Aftenposten om mannen som hadde lyst til å ta liv av seg, men ombestemte seg. Historien deler jeg ofte med mine pasienter som sliter."

Redd barna vinter 2015

Redd barna ba Iffit Qureshi om å samarbeide om ‪#‎JegErHer‬-kampanjen. Iffit sammen med en representant fra Redd Barna møtte over 60 barn i Oslo forskjellige skole og valgte ut 10 barn å portrettere. Gjennom workshops og gruppearbeid fikk vvert barn fikk spørsmålet "hva trenger du for å være trygg?". Over ti dager ble hver eneste historie delt på Humans of Oslo (MVBO). På denne måten fikk Redd Barnas viktig prosjekt mot barnemishandling mer oppmerksomhet og et bredere publikum. 

Lørenskogshus vår 2015

NAKMI vinter/vår 2014