Double-click to start typing
Double-click to start typing
Double-click to start typing
Double-click to start typing

Iffit QFotojournalist

Subtitle

Foredrag

Flere satt med en tåre i øyekroken. Hennes foredrag er en historie som gjør noe med deg og får deg til å reflektere over egne fordommer og hvordan du ikke minst kan bli mer bevisst i møter med nye mennesker og kulturer. Iffit er en sterk stemme og en dyktig formidler som tydelig får fram budskapet sitt. Hun bidro sammen med de andre foredragsholderne til en svært vellykket biblioteklederkonferanse.Vi har så langt bare fått gode tilbakemeldinger.

Hilde Ljødal, seniorrådgiver
Nasjonalbiblioteket
Foredrag holdt på Biblioteklederkonferanse, Oslo 

Foredragsholder

Iffit Qureshi en en engasjerende foredragsholder. Hun utfordrer og får tilhørere i kontakt med alle følelsesregistrene. Hennes refleksjoner rundt livet og hvordan vi skal håndtere et samfunn i rask endring har fått mye ros fra alle som har hørt henne både blant oppdragsgivere i det offentlig sektor og det privat næringsliv.

Med pakistansk opprinnelse kom hun til Norge fra Skottland 19 år gammel for over 25 år siden. Gjennom sin bakgrunn og antropologi-studier har hun alltid hatt en stor interesse for mennesker. Hun har mange års erfaring som konsulent og kursansvarlig i NAV og hun har i tillegg skreddersydde kurs rettet mot langtidsarbeidsledige og nyankommene innvandrere og flyktninger.  Hun jobber som fotograf og fotojournalist og har vært en engasjert samfunns-debattant og spaltist i mange år. Etter flere år som en samfunnsdebattant og spaltist i noen av Norges største aviser, og en sterk og raust stemme i den norsk offentlige debatten, bestemte Qureshi å legge fra seg pennen etter 22. juli angrepene. Hun sier selv at hun ikke klarte å sette ord på det hun følte og den sorgen hun opplevde. Det var da hun tok opp kameraet sitt og begynte å fotografere og intervjue fremmede mennesker i Oslo om deres personlige historier. 

Dette var et frivillig prosjekt som skulle fokusere på kjærlighet i og til byen. Resultatet ble over 2000 intervjuer med tilfeldige Oslo-borgere som er publisert på en rikholdig Facebookside og flere utstillinger.

I oktober 2015 kom også Oslos aller første street photography bok med intervjuer. Boken fikk mye oppmerksomhet, og Iffit ble intervjuet både i Aftenposten, SAS sitt inflight magasin, Scandinavian Traveler og fikk egen spalte i OsloBy og senere bladet Hjemmet. 

Qureshi er et godt eksempel på at om vi står på og fortsetter å tro på våre drømmer, så vil de kunne realiseres; det er bare et spørsmål om hvor mye vi tror på oss selv.

Iffit Qureshi holdt foredrag om prosjektet «Humans of Oslo» ved språkkaféen i Skedsmo bibliotek november 2017. På en ærlig, rørende og sympatisk måte ledet Iffit oss igjennom bakgrunnen og gjennomføringen av fotoprosjektet.
På språkkaféen er det deltakere med svært varierende språkkunnskaper. Iffit skapte engasjement og diskusjon underveis i foredraget, og gjennom tett kontakt med tilhørerne sørget hun for at alle fikk en god opplevelse og forsto hva som ble sagt. Både deltakere og språkverter ved kaféen var utelukkende positive i sine tilbakemeldinger.

Temaene i foredraget er svært aktuelle og bør snakkes om. Iffit klarte ved sin åpne væremåte å starte samtaler om disse temaene, som ellers kan være vanskelig i en gruppe med deltakere fra mange ulike kulturer.


Rutt Kine Brujordet | Spesialbibliotekar

Skedsmo bibliotek


Click this text to edit. Choose a customer testimonial, review, or quote from the media that gives prospective buyers confidence in your brand, your products, or your customer service.

Jane Doe - Another Company, LLC

Bestill foredrag?
Bruk kontaktformen under 

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

Kommende foredrag

Noen tidligere foredrag

27 februar 2018
Foredrag «Et samfunn i endring: inkludering, mangfold og identitetsdannelse»
Vest Agder Fylkeskommune

5.desember 2017

Foredrag for deltagere på Språkkafeen, Hurdal BIbliotek 

22.desember 2017

Foredrag for deltagere på Språkkafeen, Ullensaker Bibliotek

9.nov 2017

Foredrag for deltagere på Språkkafeen.  Skedsmo Bibliotek

21.sept 2017

Paneldeltager on inkludering og barrierer

SALT, Oslo Urban Week

6.juni 2017

Foredrag «Holdninger og fordommer, hva gjør det med oss»
Vitari AS 

26.okt 2016

Foredrag  «Holdninger og fordommer, hva gjør det med oss»

Nasjonalbiblioteks lederkonferanse

Oslo

16.okt 2016 

Publikum, digitalisering og mangfold, arrangør: Norsk publikumsutvikling


29.og 30. sept 2016

Årets feteste jentekveld, arrangør: Lørenskogs Hus


Juni 2016

Æreskultur, integrering og samfunnsforskningens rolle i Kristiansand. Arr: Universitetet i Agder

April 2016

Muligheter og utfordringer i møte med kulturbransjen. Hvordan nå minoritetene. Arr: TRAP 


Nov 2015 

Embracing Diversity - Confronting Stereotypes. Arr: License to Lead

Okt 2015 

Fra drøm til virkelighet: Humans of Oslo

Female Business Innovation 

Sept 2015

Foredrag på Kollegadag: Å omfavne endringer

Rogaland Teater 

Sept 2015

Min mor - livet med demens 

Arr: Geriatrisk Ressursenter


April 2015

Å være pårørende til en med demens - det flerkulturelle perspektive

Arr: Geriatrisk Ressursenter

Nov 2014

Humans of Oslo - utfordring av våre egne holdninger og toleranse

NAFO og HiOA

Mai 2014 

Perspektiver på identitet og mangfold i Norge

NAFO og HIOA

2012 

Leadership and feminism: involving Norwegians in the Pakistani flood”

Arr: Nobel Peace Center

Nov 2011

Sosialemedier og menneskerettighetsaktivisme

Arr: HiOA

Mai 2011 

Ordstyrer

Human Rights, Humans Wrongs

Arr: Dokumentarkino 

Aug 2011

Kjønnsroller og ansvar - kvinner med minoritetsbakgrunn i det private- og offentligerom

Okt 2011

Ytringsfrihet, internettfrihet, nasjonalsikkerhet og utenrikspolitiske interesser 

Arr: KIM og Design og Arkitekthøyskolen 

Nov 2010 

Debattleder: Maktfordeling og kulturlivet

Internasjonalt Hus, Stavanger

2010

Venstresidens frykt for islam, Globaliseringskonferanse 

Arr: Antirasistisk senter 

Mai 2010

Foredrag: Media og identitetsskapning fra et minoritetspersektiv

BUFF Seminaret

April 2010

Paneldebatt: Påbudt integrering?

Arr: Klassekampen 

Feb 2010 

Paneldebatt: Har journalister en plikt til å bidra til forsoning og integrering?

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

2009

Var Mangfoldsåret en flopp?

Arr: UiO CULCOM

Mars 2009 

Ordstyrer: Mangfold i mediene

Arr: Likestillings- og diskrimineringsombudet 

Nov 2008

Paneldebatt med Flemming Rose

Institutt for Journalistikk 

Nov 2008 

Debattleder: En ny virkelighet for Norge – kan vi oppnå en interkulturell hverdag?

Antirasistisk senter og British Council 

Okt 2008 

Debatt: Flerkulturell feminisme
Kan ”kultur” brukes til å forklare ulike typer kvinneundertrykking i ikke-vestlige land, men ikke i Norge? Stigmatisering.

Arr: Kvinnefronten

Okt 2008 

Er det plass til flerreligiøs kunst i norsk kulturliv? Hvilket ansvar har norske kulturinstitusjoner for å skape forståelse og respekt mellom ulike tros- og livssynstradisjoner? Arr: STL

Høst 2007

Foredrag: Multiculturalism i Sandinavia

UiO Scandinavian Urban Studies Term (SUST)

Nov 2005 

Paneldebatt: Muslimer i Media

Norsk Journalistlag